TipBommelerwaard TipBommelerwaard TipBommelerwaard TipBommelerwaard

Uw mening over Zaltbommel en Maasdriel Aanmelden

05-11-2019

Parkeren

Publieke raadpleging onder de inwoners van de Bommelerwaard over het parkeren

Weer roep om blauwe zone in Zaltbommelse binnenstad

ZALTBOMMEL • De ondernemersvereniging en het binnenstadsfonds hebben donderdag de politiek opnieuw gevraagd een blauwe parkeerzone in te stellen. Ook in burgerpanel TipBommelerwaard.nl is daar veel steun voor.

 

Een blauwe zone, waar mensen voor korte tijd gratis kunnen parkeren, kan als een generator werken, denkt OVZ-voorzitter Martin Groeneveld. "Mensen die voor een snelle boodschap komen worden dan tegemoetgekomen. Ze komen dan automatisch ook voor andere dingen naar Zaltbommel en vinden dan hun weg wel naar andere parkeergelegenheid." Het nut van blauwe zones is in vergelijkbare plaatsen voldoende bewezen, vindt de OVZ. 

Geen proef
Parkeren blijft een hete aardappel op het bordje van de Zaltbommelse politiek. Een proef met een blauwe zone haalde in 2017 net geen meerderheid, omdat de gemeente hiermee 200.000 euro aan parkeerinkomsten zou mislopen.

Meer sturen
Een raads- en collegeperiode verder staat de blauwe zone weer in de kaders voor beleidsactualisatie. De parkeerregels gaan niet volledig op de schop, maar de gemeente wil wel meer sturen, zo kondigde wethouder Willem Posthouwer aan.

Wensenlijstje
De oppositiepartijen vinden de opgestelde kaders echter geen goede basis om keuzes te maken. "Dit zijn geen kaders, dit is een wensenlijstje waarmee alle doelgroepen hun zin lijken te krijgen: bewoners, bezoekers, ondernemers. Dat kan toch niet?" stelde Hein de Kort (CDA).

Cijfers
Wethouder Willem Posthouwer bestreed dat. "We zitten nu in de fase dat we de uitgangspunten definiëren. Daarin hebben we gekeken naar eerdere plannen en naar cijfers over de parkeerdruk. Hierna volgt de ontwerpfase. Daarin kun je verschillende opties met elkaar vergelijken."

De effecten van verschillende maatregelen blijken dus pas bij de verdere uitwerking. In april wordt besluitvorming daarover verwacht.

Definitieve oplossingen
Alle partijen zijn het er in elk geval over eens dat de tijd van pilots voorbij is en er definitieve beslissingen genomen moeten worden. Gerrine Fernhout, voorzitter van de wijkraad voor de binnenstad, vroeg de gemeenteraad met klem om te luisteren naar deskundigen. Zij heeft een groot vertrouwen in de ambtenaar die zich in Zaltbommel bezighoudt met dit dossier. "In Nederland hebben we zeventien miljoen bondscoaches en in deze raad 21 parkeerdeskundigen. Dat werkt dus niet", spiegelde ze de raadsleden voor.

Fernhout was in 2017 nog VVD-raadslid. Bij de stemming over de blauwe zone was zij afwezig, waardoor er evenveel voor- als tegenstanders waren. Een vergadering later was de raad compleet, maar in de tussentijd had de SGP zijn mening herzien en stemde tegen. Daardoor ging de proef niet door. De staatkundig gereformeerden deden er donderdag tijdens de hele discussie het zwijgen toe.

Burgerpanel voorstander van blauwe zones
Burgerpanel TipBommelerwaard.nl heeft zich ook gebogen over het parkeren. Ruim vierhonderd Bommelerwaarders gaven hun mening. De helft van hen vindt het parkeren in en rond de binnenstad momenteel niet goed geregeld. Blauwe zones worden het meest genoemd als oplossing. Ruim zestig procent ziet daar heil in. 

Evenementen
Ook parkeervoorzieningen buiten de stad tijdens evenementen of bij hoog water worden door ruim zestig procent gewaardeerd. OVZ-voorzitter Groeneveld gaf donderdag aan dat de ondernemers bereid zijn om bij evenementen mee te betalen aan een shuttlebus van die tijdelijke parkeerterreinen naar de stad.

Prijsdifferentiatie
Parkeergedrag beïnvloeden door de tarieven te variëren naar tijdstip of plek lijkt een groot deel van de panelleden niets, hoewel de gemeente dat juist als één van de uitgangspunten noemt. Hetzelfde geldt voor het uitgeven van meer bewonersvergunningen.

 

(https://www.hetkontakt.nl/regio/bommelerwaard/algemeen/213703/weer-roep-om-blauwe-zone-in-zaltbommelse-binnenstad

 


Download resultaten