TipBommelerwaard TipBommelerwaard TipBommelerwaard TipBommelerwaard

Uw mening over Zaltbommel en Maasdriel Aanmelden

16-12-2019

Dierenasiel

Publieke raadpleging onder de inwoners van de Bommelerwaard over het dierenasiel

BOMMELERWAARD • Eén van de vragen van TIP Bommelerwaard ging afgelopen maand over het dierenasiel: 'Wie is volgens u verantwoordelijk voor het betalen van de huisvesting van het dierenasiel in Bruchem?' 'De gemeente' vindt 47 procent van de mensen die de vragenlijst invulde. 'Het dierenasiel zelf' zegt 31 procent.

Afgelopen maand heeft het bestuur van het asiel opnieuw aandacht gevraagd voor de beroerde huisvesting. De houten kozijnen hebben hun beste tijd gehad, de beplating laat los en er zitten scheuren in die beplating. De hondenverblijven zijn in de zomer bloedheet en in de winter ijskoud. Volgens het bestuur is er ongeveer 700.000 euro nodig om een nieuw gebouw neer te zetten op de locatie aan de Steenweg in Bruchem.

Volgens een van de invullers van de vragenlijst is de geschatte zeven ton 'absurd hoog': "Waarschijnlijk kan er een prima accommodatie neergezet worden voor heel veel minder geld. Naar mijn mening is het niet meer dan logisch dat de gemeente hiervoor een subsidie zal geven. Daarnaast zouden ook de inwoners van de Bommelerwaard mee kunnen betalen, al is het in de vorm van vrijwilligerswerk."

Zorgplicht
Volgens sommige ondervraagden hebben de gemeente Zaltbommel en Maasdriel 'zorgplicht' en zouden ze dus moeten opdraaien voor de kosten van de nieuwbouw. "Haal het geld uit het potje van de hondenbelasting en voer ook kattenbelasting in", oppert iemand. "Dan is die discussie ook meteen opgelost."

Zelf verantwoordelijk
Ruim dertig procent van de ondervraagden vindt dat het dierenasiel zelf verantwoordelijk is voor de kosten. "De gemeente zou als belanghebbende stakeholder een handreiking kunnen doen om de stichting verder te helpen, maar dat moet geen gewoonte worden. Als het asiel de broek niet zelf op kan houden, is het beter om eerst te kijken naar het financiële beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur. Wanneer beide op orde zijn, kan men zich afvragen of een asiel in de Bommelerwaard wel levensvatbaar is."

Dit keer hebben in totaal 299 mensen de vragenlijst ingevuld. 


Download resultaten